معنی و ترجمه کلمه dispatching به فارسی dispatching یعنی چه

dispatching


اعزام ،توزيع امکانات
کامپيوتر : توزيع امکانات

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها