معنی و ترجمه کلمه dispersion error به فارسی dispersion error یعنی چه

dispersion error


اشتباه پراکندگى
علوم نظامى : اشتباه ناشى از پراکندگى تير

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها