معنی و ترجمه کلمه dispersion hardening به فارسی dispersion hardening یعنی چه

dispersion hardening


علوم هوايى : سخت گردانى فلزات با پراکندن ذرات ريزى با فازهاى مختلف داخل ان

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها