معنی و ترجمه کلمه disprison به فارسی disprison یعنی چه

disprison


از زندان دراوردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها