معنی و ترجمه کلمه dissatisfied به فارسی dissatisfied یعنی چه

dissatisfied


ناراضى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها