معنی و ترجمه کلمه dissatisfy به فارسی dissatisfy یعنی چه

dissatisfy


ناخرسندکردن ،ناراضى کردن ،ناخشنودکردن ،رنجانيدن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها