معنی و ترجمه کلمه disseisin به فارسی disseisin یعنی چه

disseisin


تحريم کسى ازتصرف ملک خود،محروم شدگى ازتصرف

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها