معنی و ترجمه کلمه disseminate به فارسی disseminate یعنی چه

disseminate


ارسال کردن ،توزيع اخبار،تخم کاشتن ،منتشرکردن
زيست شناسى : پخش کردن
علوم نظامى : فرستادن پخش کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها