معنی و ترجمه کلمه dissipated به فارسی dissipated یعنی چه

dissipated


ولخرج ،پول تلف کن ،پراکنده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها