معنی و ترجمه کلمه distal stimulus به فارسی distal stimulus یعنی چه

distal stimulus


روانشناسى : محرک دوربرد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها