معنی و ترجمه کلمه distinctness به فارسی distinctness یعنی چه

distinctness


وضوح ،شمردگى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها