معنی و ترجمه کلمه distract به فارسی distract یعنی چه

distract


اغفال کردن ،منحرف کردن توجه ،حواس(کسيرا )پرت کردن ،گيج کردن ،پريشان کردن ،ديوانه کردن
علوم نظامى : گيج کردن حواس دشمن را پرت کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها