معنی و ترجمه کلمه distrainer به فارسی distrainer یعنی چه

distrainer


گروکشنده ،توقيف کننده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها