معنی و ترجمه کلمه distress calls به فارسی distress calls یعنی چه

distress calls


روانشناسى : فريادهاى درماندگى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها