معنی و ترجمه کلمه distributed fire به فارسی distributed fire یعنی چه

distributed fire


اتش گسترده ،اتش تقسيم شده
علوم نظامى : اتش توزيع شده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها