معنی و ترجمه کلمه divertimento به فارسی divertimento یعنی چه

divertimento


تفريح ،سرگرمى ،تنوع

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها