معنی و ترجمه کلمه doctrinaire به فارسی doctrinaire یعنی چه

doctrinaire


کسى که تابع دکترين خاصى است اصولى ،ايين گراى ،کسيکه نظريات واصول خود را بدون توجه به مقتضيات ميخواهد اجرا کند،اصولى
قانون ـ فقه : کسى که مى خواهد نظريات و اصول خود را بدون توجه به مقتضيات اجرا کند
روانشناسى : مکتبى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها