معنی و ترجمه کلمه dogmatism به فارسی dogmatism یعنی چه

dogmatism


فلسفه جزمى ،دگماتيسم ،اظهار عقيده بدون دليل ،تعصب مذهبى
قانون ـ فقه : روش فکرى که به موجب ان" دگمها "يا سنن و سوابق مسلمه بايد بدون پرسش و کورکورانه مورد تبعيت قرار گيرند
روانشناسى : جزمى انديشى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها