معنی و ترجمه کلمه dogmatist به فارسی dogmatist یعنی چه

dogmatist


متعصب ،کوتاه فکر
روانشناسى : جزمى انديش

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها