معنی و ترجمه کلمه dolly به فارسی dolly یعنی چه

dolly


پشت گير،هدف کش هوايى ،عروسک( بزبان بچگانه)،کوبيدن پارچه با چوب رختشويى ،چرخ کوچکى شبيه قرقره
علوم مهندسى : پيش نگهدارنده
علوم هوايى : سندان يا بلوکى که در پرچکارى دستى ورقات فلزى بکار مى رود
علوم نظامى : کامپيوتر مبادله اطلاعات هوايى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها