معنی و ترجمه کلمه domestic disturbances به فارسی domestic disturbances یعنی چه

domestic disturbances


اغتشاشات داخلى
علوم نظامى : اختلافات داخلى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها