معنی و ترجمه کلمه domestic industry به فارسی domestic industry یعنی چه

domestic industry


بازرگانى : صنعت داخلى


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها