معنی و ترجمه کلمه door lintel به فارسی door lintel یعنی چه

door lintel


کلاه چهارچوب ،نعل درگاه
معمارى : کلاهک

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها