معنی و ترجمه کلمه dotted به فارسی dotted یعنی چه

dotted


نقطه دار،منقوط
معمارى : خط نقطه چين

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها