معنی و ترجمه کلمه double jointed به فارسی double jointed یعنی چه

double jointed


(طب )داراى مفصل کاذب

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها