معنی و ترجمه کلمه double-acting cylinder به فارسی double-acting cylinder یعنی چه

double-acting cylinder


علوم هوايى : سيلندر دوطرفه

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها