معنی و ترجمه کلمه double-frame hobbing machine به فارسی double-frame hobbing machine یعنی چه

double-frame hobbing machine


علوم مهندسى : دستگاه فرز غلطکى با قاب دوبل


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها