معنی و ترجمه کلمه down and out به فارسی down and out یعنی چه

down and out


بکلى بى مايه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها