معنی و ترجمه کلمه downstream profile at crown به فارسی downstream profile at crown یعنی چه

downstream profile at crown


نيمرخ پاياب در کليد
معمارى : نيمرخ کليد در پايين دست

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها