معنی و ترجمه کلمه draft at sight به فارسی draft at sight یعنی چه

draft at sight


برات به رويت
بازرگانى : برات ديدارى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها