معنی و ترجمه کلمه drilling attachment به فارسی drilling attachment یعنی چه

drilling attachment


علوم مهندسى : متعلقات مربوط به مته کارى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها