معنی و ترجمه کلمه drop ball به فارسی drop ball یعنی چه

drop ball


دراپ بال
ورزش : انداختن توپ بين دو بازيگر براى شرع مجدد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها