معنی و ترجمه کلمه drop press به فارسی drop press یعنی چه

drop press


پتک خودکار اهنگرى

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها