معنی و ترجمه کلمه dropper fly به فارسی dropper fly یعنی چه

dropper fly


ورزش : طعمه اضافى وصل به نخ ماهيگيرى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها