معنی و ترجمه کلمه drubbing به فارسی drubbing یعنی چه

drubbing


زدن ،ضرب ،کتک

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها