معنی و ترجمه کلمه drum switch به فارسی drum switch یعنی چه

drum switch


علوم مهندسى : کليد غلطکى
الکترونيک : جابجاگر استوانه اى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها