معنی و ترجمه کلمه dry density به فارسی dry density یعنی چه

dry density


وزن مخصوص خشک
عمران : تراکم خشک
معمارى : چگالى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها