معنی و ترجمه کلمه dry plasma etching به فارسی dry plasma etching یعنی چه

dry plasma etching


کامپيوتر : روشى براى ايجاد يک پوشش روى يک قرص

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها