معنی و ترجمه کلمه dry tank space به فارسی dry tank space یعنی چه

dry tank space


محل بار خشک تانکر
علوم نظامى : مخزن بار خشک

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها