معنی و ترجمه کلمه dry tank space به فارسی dry tank space یعنی چه

dry tank space


محل بار خشک تانکر
علوم نظامى : مخزن بار خشک


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها