معنی و ترجمه کلمه dual channel television sound system به فارسی dual channel television sound system یعنی چه

dual channel television sound system


الکترونيک : کانال صوتى دوگانه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها