معنی و ترجمه کلمه dubhe به فارسی dubhe یعنی چه

dubhe


دبه
نجوم : الفا - دب اکبر
علوم دريايى : دبه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها