معنی و ترجمه کلمه dubiously به فارسی dubiously یعنی چه

dubiously


بطور مشکوک ،بطور نامعلوم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها