معنی و ترجمه کلمه due in suspense file به فارسی due in suspense file یعنی چه

due in suspense file


علوم نظامى : پرونده درخواستهاى منتظر دريافت معلق

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها