معنی و ترجمه کلمه dull-brained به فارسی dull-brained یعنی چه

dull-brained


کودن ،خرف

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها