معنی و ترجمه کلمه duodecimal به فارسی duodecimal یعنی چه

duodecimal


مربوط به شماره 12 يا 12 قسمتى ،دوازده تايى ،اثنى عشرى ،دوازده دوازدهى
کامپيوتر : دوازده دوازدهى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها