معنی و ترجمه کلمه durability به فارسی durability یعنی چه

durability


دوام ،بقا،پايايى ،ديرپايى ،ماندگارى ،مقاومت
معمارى : دوام

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها