معنی و ترجمه کلمه durability به فارسی durability یعنی چه

durability


دوام ،بقا،پايايى ،ديرپايى ،ماندگارى ،مقاومت
معمارى : دوام


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها