معنی و ترجمه کلمه dustbin به فارسی dustbin یعنی چه

dustbin


سطل خاکروبه ،اشغال دانى ،زباله دانى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها