معنی و ترجمه کلمه duties free به فارسی duties free یعنی چه

duties free


بازرگانى : معاف از حقوق گمرکى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها