معنی و ترجمه کلمه duty call به فارسی duty call یعنی چه

duty call


ديدنى ازروى اجبارياوظيفه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها