معنی و ترجمه کلمه dying به فارسی dying یعنی چه

dying


فوت ،مردنى ،درحال نزع ،مردن ،مرگ
قانون ـ فقه : مرگ


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها